Slaapoefentherapie voor volwassenen

Iedereen slaapt wel eens slecht, maar wanneer u langer slecht slaapt neemt de vermoeidheid toe en ervaart u steeds meer beperkingen in uw functioneren. Op den duur beïnvloedt het uw hele leven en al uw emoties. Slaapproblemen komen voor op elke leeftijd door verschillende factoren. Voorbeelden van klachten kunnen zijn: pijn, vermoeidheid, overbelast gevoel, angst, depressie, bewegingsarmoede, overgewicht, inslaapproblemen, doorslaapproblemen, te vroeg wakker worden, niet uitgerust zijn bij opstaan, concentratieproblemen, piekeren, kort lontje en vermoeid zijn overdag.

Een effectieve manier om van een slaapprobleem af te komen is slaapoefentherapie. Slapen kun je leren. Uw slaapoefentherapeut gaat samen met u aan de slag om de vicieuze cirkel te doorbreken met praktische tips, ontspanningsoefeningen en cognitieve therapie.

De slaap wordt bekeken vanuit het 24 uurs ritme. Hierbij wordt gekeken naar hoe de omstandigheden, de spanning en de belasting overdag overlopen in de nacht en hoe het slaaptekort of de slechte kwaliteit van de slaap 's nachts doorwerken overdag. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd over de klachten en de problemen. Over uw gedachten over slaap en over belemmerende gewoontes of gedachten. Er wordt geoefend, middels lichaamsgerichte oefeningen, hoe u kunt inslapen en/of doorslapen en hoe u beter om kunt gaan met spanning en stress.

De slaapoefentherapeut helpt u met:

 • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen
 • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen
 • Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
 • Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
 • Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.
 • Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie.

 

Hoe ziet uw slaapbehandeling eruit?

 • Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt en u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.
 • Vragenlijsten: U zal 1 of meerdere vragenlijsten moeten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.
 • Behandeldoel/plan: Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.
 • De behandelingen: de behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiene, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.
 • Eindrapportage naar uw huisarts of specialist. Klanttevredenheidsonderzoek ( en uw recensie voor de website?)