Over oefentherapie

Oefentherapie Mensendieck is een behandelmethode gericht op het verminderen, voorkomen en opvangen van klachten die ontstaan door een verkeerde houding of beweging. Iedereen beweegt op zijn eigen manier en iedereen heeft een eigen voorkeurshouding. Sommige gewoontes, houdingen en bewegingen zijn echter niet goed voor het lichaam. Zo kunnen diverse klachten aan het lichaam ontstaan, zoals rug-, nek- en schouderklachten.

Klachten kunnen vanzelf overgaan, maar kunnen ook uit zichzelf weer terugkeren. Vooral kunnen klachten als een grote belemmering in het dagelijks leven worden ervaren. De meeste bewegingen en houdingen die u doet of aanneemt komen voort uit gewoontes die al jaren bestaan. Als de klachten voortkomen uit deze diepgewortelde gewoontes is het aanpassen hiervan makkelijker gezegd dan gedaan. 

Vaak weet u ook wel dat er iets moet veranderen, maar dan is het de vraag hoe? De oefentherapeut Mensendieck is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Er wordt vanuit een holistische benadering gekeken naar het lichaam als één geheel. Door naar het hele lichaam te kijken, kan de oorsprong van de klacht goed herleid en aangepakt worden. Door aanpassingen in uw houding en manier van bewegen kunnen de klachten verdwijnen, verminderen of voorkomen worden.

 

De oefentherapeut kijkt niet alleen naar de korte termijn, maar ook naar de lange termijn; ‘hoe zorgt u er voor dat de klachten niet terug komen?’. De oefeningen die u mee krijgt zijn afgestemd op uw klacht, houding, werk- en thuissituatie en bewegingsstijl. Daarnaast zijn de oefeningen (vaak) zonder gebruik te maken van apparatuur, zodat u de regie/controle kunt houden over uw klachten. Tijdens de behandeling wordt rekening gehouden met uw bewegingsmogelijkheden, uw manier van bewegen, lichaamshouding, de situatie waarin u zich bevindt, de dagelijkse activiteiten, het lichaam als geheel en de leefstijl. Door samen deze optelsom te bekijken en te analyseren, kunnen veel klachten herleid en aangepakt worden.  Doordat de controle over de klachten bij de patiënt ligt en er behandeld wordt richting lange termijn, is oefentherapie een hele duurzame therapievorm.

 

Oefentherapie is een holistische behandelwijze. Er wordt gekeken naar het lijf als één geheel, van teen tot kruin, van de buitenkant en van de binnenkant. De binnenkant is hoe u omgaat met de klachten, hoe u nadenkt over de klachten en wat u er zelf aan wilt doen. Uiteindelijk gaat u zelf doen wat nodig is om van de klachten af te komen. De oefentherapeut is er om u dit allemaal te leren. 

Als u niet in staat bent om naar de praktijk te komen is oefentherapie aan huis mogelijk. Oefentherapie aan huis of op het werk kan ook een zinvolle aanvulling zijn op een behandeling in de praktijk. De meerwaarde van oefentherapie aan huis is dat we kunnen oefenen in de eigen omgeving en gericht op je dagelijkse activiteiten.

 

U kunt bij mij terecht voor:

- Adem- en ontspanningsoefeningen

- Algemene oefentherapie

- Axiale spondyloartritis (aSpA), voorheen ziekte van Bechterew

- Balans en stabiliteitsproblematiek

- Corona herstelzorg

- Heup-, knie-, voetklachten

- Houdings- en bewegingsklachten

- Hoofdpijn en spanningsklachten

- Hypermobiliteit Syndroom / Ehlers-Danlos Syndromen

- Nek-/schouderklachten

- KANS

- Rugklachten

- Scoliose

- Slaapproblemen

- Ziekte van Scheuermann